Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Ένα έγγραφο ντοκουμέντο... Το ΚΚΕ και η ΠΡΟΔΟΣΙΑ κατά της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | ΤΟΜΟΣ Α' 1920-1935
ε. 17


Επιστολή του Viktor (G. Dimitrov) προς την ΚΕ του ΣΕΚΕ(κ) σχετικά με το οργανωτικό ζήτημα και τη δράση του κόμματος.
Βιέννη, 29 Αυγούστου 1924. Αγαπητοί σύντροφοι


Ελπίζουμε πως λάβατε, εξετάσατε και προχωρήσατε στην..

εκτέλεση των αποφά¬σεων της 7ης Βαλκανικής Συνδιάσκεψης, που σας εστάλησαν ήδη πριν από τρεις εβδομάδες.
ί Για μεγαλύτερη σιγουριά ακόμη μια φορά σας μεταδίδουμε εδώ το απόσπασμα της απόφασης για το οργανωτικό ζήτημα που αφορά στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας:
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας κατά την πρώτη συνεδρίασή της, αμέσως μετά τη Συνδιάσκεψη, έλαβε τις παρακάτω συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με την κατάσταση στη Βουλγαρία και στα Βαλκάνια2:
Ι Στην ίδια συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε επίσης και τις εξής ειδικές αποφάσεις σχετικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας:
ι [ 1. Η ΚΕ του ελληνικού κόμματος να λάβει άμεσα τα απαραίτητα συγκεκρι¬μένα μέτρα ώστε να προετοιμαστεί το κόμμα για παράνομη λειτουργία (διορισμός εφεδρικών επιτροπών, οργάνωση παράνομου μηχανισμού και συστήματος επαφών, παράνομου τυπογραφείου κ.τ.λ.).
2. Να προχωρήσει στην έκδοση συνδικαλιστικής εφημερίδας για την υπερά¬σπιση των οικονομικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των ελλήνων προλετάριων. Η εφημερίδα, τυπικά θα παραμένει ανεξάρτητη, αλλά στην πράξη θα βρίσκεται στα χέρια του κόμματος και θα εκπληρώνει το ρόλο του οργάνου της Εργατικής Συνομο¬σπονδίας.
1 Στο πρωτότυπο λείπει το κείμενο της απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο «Δελτίο της Βαλκανικής Ομο¬σπονδίας». Το μέρος για το ΚΚΕ βρίσκεται στη σελ. 9 (Βλ. «Resolution zu den Organisationsfaragen», Bulletin der Balkanfoderation, Nr 6-7, August- September 1924, pp. 6-9) (σ.τ.ε)
2 Η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΒΚΟ διεξήχθη στις 22-23 Ιουλίου στη Μόσχα. Από το ελληνικό κόμμα συμμετείχαν οι Μάξιμος και Πουλιόπουλος. (σ.τ.ε.)

3. Να εκμεταλλευτεί την τωρινή περίοδο νομιμότητας για την έκδοση όσο το
δυνατό μεγαλύτερης ποσότητας κατάλληλης κομμουνιστικής βιβλιογραφίας, λαμβά-
νοντας ταυτόχρονα μέτρα για τη σωστή φύλαξη ενός τμήματος της, στην περίπτωση
που το κόμμα βρεθεί εκτός νόμου.
4. Να τυπωθεί σε ξεχωριστή μπροσούρα, με σχετικό πρόλογο, η απόφαση του 5ου
συνεδρίου της Κομιντέρν για το εθνικό ζήτημα και να διαδοθεί μαζικά.
5. Να τυπωθεί επίσης, σε ξεχωριστή μπροσούρα, ένα τμήμα των άρθρων του Lenin
για το εθνικό ζήτημα.
6. Να εκδοθεί ειδική μπροσούρα για την επίλυση του εθνικού προβλήματος στη
Σοβιετική Ρωσία.
7. Να ξεκινήσει η έκδοση αγροτικής εφημερίδας και ειδικής εκλαϊκευμένης βιβλι-
ογραφίας για τους αγρότες, αξιοποιώντας σχετικές μπροσούρες που έχουν εκδοθεί
στη βουλγαρική γλώσσα.

8. Να έρθει σε επαφή με τις υπάρχουσες εθνικές επαναστατικές ομάδες στην ελλη-
νική Μακεδονία και Θράκη και να προτείνει στα κομματικά μέλη που ζουν στις δύο
περιοχές, να ενταχθούν σε αυτές τις εθνικές επαναστατικές ομάδες και να εργαστούν
για την πλήρη επαναστατικοποίησή τους και για την ενότητα του κινήματος υπέρ της
εθνικής ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Μακεδονίας και της Θράκης.

10. Να προχωρήσει η αναγκαία προετοιμασία, έτσι ώστε, σε περίπτωση που απαγο-
ρευτεί από την κυβέρνηση το επικείμενο κομματικό συνέδριο, να συγκληθεί, οπωσ-
δήποτε, μια παράνομη κομματική συνδιάσκεψη.
11. Να ληφθούν συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα για την επιστροφή στο κόμμα των
αποσπασμένων από αυτό αριστερών συντρόφων του Πειραιά, στο βαθμό που αποδέ-
χονται την πλατφόρμα της Κομιντέρν και της 7ης Βαλκανικής Συνδιάσκεψης και είναι
έτοιμοι να υποταχτούν στην κομματική πειθαρχία.
12. Το περιστροφικό πιεστήριο, που βρίσκεται εδώ και ενάμιση χρόνο στο τελω-
νείο του Πειραιά, εφόσον το κόμμα δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ταυτόχρονα
υπάρχει κίνδυνος να κατασχεθεί άμεσα από τα όργανα εξουσίας, να πουληθεί3 υπό
τον έλεγχο του Προεδρείου της Ομοσπονδίας, αφού ζητηθεί προηγούμενα η σύμφωνη
γνώμη της Γραμματείας της Κομιντέρν.]4
3 Στα αρχεία του ΚΚΕ υπάρχει επιστολή της εταιρείας «Γεώργιος Πετσόπουλος & Σια Ο.Ε» προς την εφημερίδα «Ριζοσπάστης» με ημερομηνία 13/3/1928, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναγράφεται: «Δια της παρούσης σας πληροφορούμεν πως συμφώνως με την σχετικήν εξουσιοδότησίν σας προέβημεν εις την πώλησιν του εν ταις Γεν. Αποθήκαις ευρισκομένου πιεστηρίου του Ριζοσπάστη προς το Ελεύθερον Βήμα, αντί δραχμών καθαρών 250.000, με τας οποίας επιστώσαμεν τον παρ' ημίν λ/σμόν σας χάρτου...». Πιθα¬νώς πρόκειται για το πιεστήριο που αναφέρει η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΒΚΟ, ίου οποίου η πώληση καθυστέρησε 4 χρόνια, (σ.τ.ε.)

TO KKE ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣhttp://paspartoy.blogspot.com/2011/10/blog-post_4176.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου